Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Spreekrecht is het recht om uw mening te geven over een onderwerp tijdens vergaderingen van de gemeenteraad of de raadscommissies.
Voor het gebruik van het spreekrecht gelden een aantal spelregels.
U kunt over een aantal onderwerpen geen gebruik maken van het spreekrecht. Dit zijn:

  • besluiten van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep openstaat of heeft gestaan
  • benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen
  • een klacht in de zin van de klachtenregeling

Voor meer informatie klikt u op onderstaande link

U kunt tijdens de raadsvergadering inspreken bij een geagendeerd onderwerp (voor uitzonderingen zie: "wat is spreekrecht"). U mag dan maximaal 5 minuten spreken. Wilt u gebruik maken van deze mogelijkheid? Neem dan uiterlijk zes uur voor de start van de vergadering contact op met de griffie, griffie@tiel.nlĀ en meldt uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt spreken.
Voor meer informatie over het spreekrecht klikt u op onderstaande link.

Het spreekrecht is op dezelfde manier geregeld als bij de raadsvergaderingen. Er zijn echter twee belangrijke verschillen.

  • u meldt zich voor het begin van de vergadering bij de voorzitter of commissiegriffier om kenbaar te maken dat u gebruik wilt maken van het spreekrecht (dus niet minimaal zes uur van te voren)
  • u kunt ook spreken over een niet geagendeerd onderwerp. Dit kan aan het begin van het agendapunt informatie-uitwisseling.

Voor meer informatie over het spreekrecht klikt u op onderstaande link.

Openbare raads- en commissievergaderingen worden live uitgezonden op de website van de gemeente Tiel. De raadsvergaderingen worden ook uitgezonden op Regio TV Tiel. De video-opnamen van de vergaderingen worden na afloop getoond op de website van de gemeente Tiel en zijn voor een ieder toegankelijk. Als u niet in beeld wenst te komen, dan kunt u niet inspreken. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de gemeente verplicht u hierop te wijzen.