Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

De gemeenteraad staat aan het hoofd van de gemeente en wordt elke vier jaar door de bevolking van Tiel gekozen.
De voorzitter van de gemeenteraad is de heer F.L.J. van der Meijden

Het presidium bereidt de vergaderingen van de gemeenteraad voor en maakt de concept agenda's van de raadscommissies.
De voorzitter van het presidium is de heer F.L.J. van der Meijden

De taken van de medewerkers van de griffie zijn:

  • informatievoorziening van de leden van de raad en raadscommissies;
  • procesondersteuning bij het raadswerk;
  • ondersteuning bij agendering van vergaderingen en ondersteuning van de voorzitters van de raad en commissies;
  • zorg voor verslaglegging van vergaderingen;
  • hulp aan raadsleden bij gebruik van hun democratische instrumenten.