Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Informatieve commissie

woensdag 1 februari 2023

19:30 - 21:53
Locatie

Raadszaal, Ambtmanstraat 13 Tiel

Voorzitter
H. Stultiens

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:00:45 - 00:01:16 - R.J. Dijkstra
  00:01:37 - 00:01:47 - F. Kadra
 2. 2

  00:01:56 - 00:02:18 - U. Sözen
 3. 3

  00:01:57 - 00:02:18 - U. Sözen
  00:02:31 - 00:02:52 - U. Sözen
  00:02:53 - 00:03:06 - U. Sözen
  00:03:06 - 00:03:32 - E. Rhebergen
  00:03:32 - 00:03:57 - W. de Boer
  00:03:57 - 00:03:59 - U. Sözen
 4. 4

  Dit onderwerp is als eerste geagendeerd omdat hierbij jongeren aanwezig zullen zijn.
  Door de Tielse skatejeugd zal een korte toelichting worden gegeven over dit initiatief d.m.v. een presentatie of filmpje.


  Vanwege de privacyregels is het niet mogelijk om het getoonde filmpje hier beschikbaar te stellen.

  00:15:33 - 00:17:02 - Y. Son-Stolk
  00:17:02 - 00:18:40 - Y. Son-Stolk
  00:18:41 - 00:19:33 - M. Klijn
  00:19:34 - 00:19:38 - M. Klijn
  00:21:11 - 00:21:51 - U. Sözen
  00:22:17 - 00:22:42 - U. Sözen
  00:22:42 - 00:23:20 - U. Sözen
  00:23:21 - 00:23:34 - U. Sözen
  00:23:34 - 00:24:01 - P. Elferink
  00:24:02 - 00:24:26 - A. van Iperen
  00:24:58 - 00:26:17 - M. van der Schaft
  00:26:17 - 00:26:56 - M. van der Schaft
  00:26:56 - 00:27:24 - E. Rhebergen
 5. 5

  De commissie zal ambtelijk geïnformeerd worden over de stand van zaken rond de overdracht van speeltuinen aan bewoners.
  Er ligt een besluit van de raad uit 2016 dat als niet alle speeltuinen aan bewoners zijn overgedragen, de speeltuinen weggehaald zullen worden. Dit betekent dat in sommige wijken helemaal geen speelgelegenheden meer zullen zijn voor kinderen van 0 tot 12 jaar.


  De heer Edward Rijsdijk zal vanuit de speeltuinwerkgroep zijn ervaringen delen met betrekking tot de overname van speeltuinen door bewoners.

  00:47:16 - 00:47:57 - P. Elferink
  00:47:57 - 00:49:19 - P. Elferink
  00:49:41 - 00:49:50 - P. Elferink
  00:49:58 - 00:50:50 - U. Sözen
  00:51:55 - 00:54:11 - A. van Iperen
  00:54:18 - 00:56:45 - Y. Son-Stolk
  00:56:46 - 00:57:38 - Y. Son-Stolk
  00:57:40 - 00:58:37 - L. Mulay-Bouyakhrachan
  00:58:44 - 00:58:47 - L. Mulay-Bouyakhrachan
  00:58:47 - 00:59:16 - L. Mulay-Bouyakhrachan
  00:59:39 - 00:59:53 - L. Aspeling
  01:00:46 - 01:02:37 - M. Koning
  01:02:38 - 01:04:35 - M. Koning
  01:04:45 - 01:05:09 - P. Elferink
  01:05:39 - 01:07:31 - K. Kurvers
  01:07:31 - 01:07:34 - K. Kurvers
 6. 6

  Manu wil het graag hebben over homofobie, bifobie en transfobie in de gemeente Tiel. Dit omvat de onveiligheid die persoonlijk en door vele andere LHBTI+ jongeren in Tiel wordt ervaren.
  Er zal begonnen worden met een speech waarin wordt verteld over de vele negatieve reacties. Ook zullen verschillende voorbeelden en persoonlijke ervaringen aan bod komen. Manu zal ook suggesties geven om de onveiligheid die wordt ervaren te verbeteren.

  01:18:15 - 01:19:11 - Y. Son-Stolk
  01:19:37 - 01:20:40 - K. Kurvers
  01:20:41 - 01:21:01 - J. Vroege
  01:21:03 - 01:22:19 - L. Mulay-Bouyakhrachan
  01:22:19 - 01:22:24 - L. Mulay-Bouyakhrachan
  01:22:24 - 01:22:26 - L. Mulay-Bouyakhrachan
  01:22:26 - 01:23:59 - L. Mulay-Bouyakhrachan
  01:24:03 - 01:25:40 - U. Sözen
  01:25:45 - 01:26:11 - L. Mulay-Bouyakhrachan
  01:26:17 - 01:28:26 - D. Boersma
  01:28:27 - 01:29:40 - A. van Iperen
  01:29:44 - 01:31:08 - P. Elferink
 7. 7

  In de afgelopen jaren is gebleken dat:
  • Er binnen verschillende gemeenschappen een grote behoefte is aan kennis en informatie over dementie;
  • De doelgroep de weg niet weet te vinden naar zorg en/of ondersteuning;
  • Het zorg- en ondersteuningsaanbod niet altijd passend is of niet aansluit bij de doelgroep.


  Genoeg reden om bruggen te bouwen tussen migrantengroepen en zorg/ondersteuning. In het project zijn 11 sleutelfiguren getraind om mee te helpen bruggen te bouwen.
  In Tiel wordt hieraan al ongeveer 2 jaar gewerkt onder het programma ‘Samen Ouder Worden’ van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.


  De samenwerkingspartners zijn:
  • Molukse gemeenschap Buah Hati;
  • Turkse Vereniging TDIP;
  • Stichting Evim;
  • Verschillende mensen uit de Marokkaanse gemeenschap;
  • Mozaïek Welzijn;
  • Gemeente Tiel, Dementievriendelijk Tiel;
  • Verschillende hulpverleners (o.a. casemanager dementie, ECT, netwerk geriatrie).


  Vanuit enkele samenwerkingspartners zullen sprekers de commissie informeren over dementie bij mensen met een migratieachtergrond in Tiel.

  01:59:15 - 02:03:40 - U. Sözen
  02:03:41 - 02:04:03 - Y. Son-Stolk
  02:04:15 - 02:04:45 - L. Mulay-Bouyakhrachan
  02:04:45 - 02:06:10 - Y. Son-Stolk
  02:09:11 - 02:09:50 - W. de Boer
  02:15:36 - 02:16:01 - P. Elferink
 8. 8

  De raads- en commissieleden zullen een terugkoppeling krijgen over de adviestafel, de resultaten van de onderzoeken en over het Plan-MER.


  De samenstelling van de adviestafel bestond uit inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden uit Tiel. Het doel van de adviestafel was om input op te halen en de deelnemers als ambassadeurs in te zetten voor een breder draagvlak.


  Onderwerpen van de adviestafel waren:
  1. Kennismaken: bespreken van het doel van het proces en de bijbehorende aanpak;
  2. Onderzoeken: bespreken van de resultaten van de verschillende effectbeoordelingen (zoals verkeer, landschap, ruimtegebruik, natuur en gezondheid);
  3. Afwegingskader: bespreken van het afwegingskader en de wijze waarop straks een voorkeursalternatief gekozen wordt;
  4. Voorkeursalternatief: bespreken van de onderzoeksresultaten en afwegingen.

  02:30:30 - 02:31:11 - M. Koning
  02:31:58 - 02:32:05 - L. Verspuij
  02:32:52 - 02:33:34 - Y. Son-Stolk
  02:34:07 - 02:34:15 - L. Aspeling
  02:34:48 - 02:35:22 - L. Aspeling
  02:35:45 - 02:35:58 - L. Aspeling
  02:36:58 - 02:37:38 - K. Kurvers
  02:37:49 - 02:38:25 - H. van Dee
  02:41:11 - 02:43:12 - A. van Iperen
  02:43:15 - 02:43:37 - A. van Iperen
  02:43:47 - 02:44:41 - E. Rhebergen
 9. 9
  Sluiting van de vergadering - 21:52