Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Informatieve commissie

woensdag 6 september 2023

19:30 - 21:04
Locatie

Raadszaal, Ambtmanstraat 13 Tiel

Voorzitter
T. van Oostrom
Toelichting

Welkom!
Tijdens de informatie commissie bent u als inwoner, belanghebbende en/of andere betrokkene van harte welkom om met raads- en commissieleden in gesprek te gaan. Dit kan over geagendeerde onderwerpen, maar tijdens informatieve commissies kan ook het woord worden gevoerd over niet-geagendeerde onderwerpen. Dit om de dialoog tussen inwoners en de gemeenteraad zo goed mogelijk te faciliteren. Wel horen wij dit op de griffie graag, zodat we u zo goed mogelijk kunnen begeleiden naar- maar ook tijdens- de vergadering. 


De raad van Tiel kent in dit kader twee varianten: meespreken of inspreken. 
1. Meespreken
U kunt met raads- en commissieleden in gesprek. Over en weer kan er technische informatie worden uitgewisseld.
Alle betrokkenen worden dus in de gelegenheid gesteld om met elkaar van gedachten te wisselen op technische feiten/inhoud. 
2. Inspreken
Ook kunt u gebruik maken van het spreekrecht. Bij het inspreekrecht kunt u de raads- en commissieleden maximaal 5 minuten toespreken. De raads- en commissieleden kunnen u vervolgens technische vragen stellen.


Let op: geen politiek bedrijven!
De informatieve commissie is bedoeld om technische informatie uit te wisselen, tijdens deze vergadering worden er geen politieke standpunten ingenomen.


Aanmelden
Wenst u mee te spreken of gebruik te maken van het inspreekrecht? Dan kunt u zich tot uiterlijk woensdag 6 september 12:00 uur aanmelden bij de griffie via het mailadres griffie@tiel.nl.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen - 19:30
 2. 2
  Spreekrecht - 19:31
 3. 3
  Vaststellen van de agenda d.d. 6 september 2023 - 19:32
 4. 4

  Ingenieursbureau Movares wil de commissie informeren over de resultaten van de raadsbreed aangenomen motie, waarin het college is verzocht nader onderzoek te doen naar een variant op alternatief 1 voor de westelijke ontsluiting van Tiel.


  De presentatie zal worden verzorgd door de heer Van Reisen (projectmanager planstudies en omgevingsmanagement) van het ingenieursbureau Movares.

 5. 5

  De provincie heeft de opdracht van het Rijk aangenomen om de grote transitieopgaven op het gebied van wonen, landelijk gebied, natuur & stikstof, energie en klimaat te versnellen en te integreren. In december 2022 heeft het Rijk daartoe een uitgangspuntenbrief gepubliceerd.
  In het Gelderse Puzzelproces wil de provincie Gelderland samen met gemeenten en waterschappen per regio een regio-arrangement opstellen. Deze regio-arrangementen vormen de basis voor het ruimtelijk voorstel dat de provincies in december aan het Rijk moeten doen.  Vervolg: gebiedsprogramma’s
  Het regio-arrangement is een startpunt van een iteratief proces om gezamenlijk de ruimtelijke ordening van ons gebied vorm te geven voor de komende 20 tot 30 jaar. Als vervolg op het regio-arrangement worden afspraken gemaakt over uitvoering in de vorm van Gebiedsprogramma’s. Hier zal te zijner tijd separaat besluitvorming over plaatsvinden, waarbij het reguliere besluitvormingstraject wordt gevolgd en gemeenteraden het bevoegd gezag vormen. Het regio-arrangement is daarmee de eerste stap in langjarige samenwerking.

 6. 6

  Op dit moment is de ambtelijke organisatie bezig met het invullen van het plan van aanpak voor de SPUK sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026.
  De heer Rongen en mevrouw Van Rooijen willen een toelichting geven over de SPUK-regeling en het proces wat hierin doorlopen wordt.

 7. 7
  Sluiting van de vergadering - 21:03