Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Informatieve commissie

woensdag 15 juni 2022

19:30 - 22:04
Locatie

Raadszaal, Ambtmanstraat 13 Tiel

Voorzitter
E. Derksen

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen - 19:30
 2. 2
  Spreekrecht - 19:31
 3. 3
  Vaststellen agenda d.d. 8 juni 2022 - 19:32
 4. 5

  De Rekenkamercommissie wil zich graag voorstellen aan de nieuwe gemeenteraad, zij hebben verzocht om dit te doen tijdens de informatieve commissie.

 5. 6

  In de informatieve commissie d.d. 6 april jl. heeft de burgemeester de toezegging gedaan dat hij de commissie periodiek zal informeren over de stand van zaken van de opvang van Oekraïense vluchtelingen.


  Raadsbrief nr. 03 vluchtelingencrisis Oekraïne is als bijlage bij dit agendapunt toegevoegd.

 6. 7

  In de oude commissie Ruimte hebben diverse partijen verzocht om agendering van de ‘Informatienota Haalbaarheidsstudie Westelijke Ontsluiting Tiel’, omdat eventuele alternatieven ontbreken.


  LLT heeft tijdens de gecombineerde commissievergadering Bestuur d.d. 10 maart jl. aandacht gevraagd voor agendering van deze informatienota. Er worden raakvlakken gezien met het inspiratiedocument Passewaaij 9, 10 en 11, die nu conflicterend lijken te zijn. Er is behoefte aan verduidelijking en dat de koers voor het komend jaar inclusief de participatie duidelijk is. Wat kan de raad bijdragen aan deze participatie?


  In eerste instantie stond deze informatienota geagendeerd voor de informatieve commissie d.d. 11 mei 2022. De heer Rhebergen heeft de commissie verzocht om dit agendapunt te verplaatsen naar deze informatieve commissie, omdat er momenteel ambtelijk aan dit stuk wordt gewerkt en er een presentatie wordt voorbereid. De commissie kon instemmen met het verzoek van de heer Rhebergen.


  Er hebben zich een tweetal meesprekers aangemeld, te weten: mevrouw Sterk en de heer van den Post. Zij zijn betrokken burgers die spreken namens een grotere groep inwoners van de Groenestraat, Lingedijk, Boezem Passewaaij en Buitenplaats Nijenrode.

 7. 8
  Sluiting - 22:03