Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Informatieve commissie

woensdag 11 mei 2022

19:30 - 21:49

Locatie
Raadszaal, Ambtmanstraat 13 Tiel

Uitzending

Agendapunten

 1. Vanuit het onderzoeksbureau Necker van Naem zal de heer Hendrik-Jan Talsma de toelichting verzorgen.

 2. In de informatieve commissie d.d. 6 april jl. heeft de burgemeester de toezegging gedaan dat hij de commissie periodiek zal informeren over de stand van zaken van de opvang van Oekraïense vluchtelingen.
  Raadsbrief nr. 02 vluchtelingencrisis Oekraïne is als bijlage bij dit agendapunt toegevoegd.

 3. Vanwege het belang van de verbinding Tiel/Utrecht-den Haag heeft de oude commissie Ruimte de wens uitgesproken om de informatienota te agenderen.
  Tijdens de informatieve commissie d.d. 6 april jl. heeft de commissie besloten om de informatienota door te schuiven naar de eerstvolgende informatieve commissie zodat ook iemand vanuit de Regio Rivierenland uitgenodigd kon worden, om eventuele vragen te beantwoorden.

  Mevrouw Fijnje - strategisch beleidsadviseur Mobiliteit Regio Rivierenland - is voor deze avond uitgenodigd en heeft ook toegezegd aanwezig te zijn.

  Meespreker Waldex Kooijman:
  Over dit agendapunt heeft de heer Kooijman een aantal opmerkingen en vragen als verkeerskundige.

 4. De heer Rhebergen heeft namens LLT - tijdens de gecombineerde commissievergadering Bestuur d.d. 10 maart jl. - verzocht om agendering van deze informatienota om het te bespreken in het  bredere kader "Mobiliteit in de regio Rivierenland". Er gebeurt veel om ons heen, maar wat betekent dit nu eigenlijk voor de bereikbaarheid van Tiel?

  De commissie kon unaniem instemmen met het voorstel van de heer Rhebergen.

  De overeenkomst met voorgaand onderwerp is dat beide onderwerpen te maken hebben met de bereikbaarheid van regio Rivierenland:

  • De Positionpaper Spoor is bedoeld als lobbydocument om de bereikbaarheid van de regio per spoor te verbeteren;
  • De nota over de Rijnbrug geeft informatie over het (lopende) project om de bereikbaarheid van de regio per auto te verbeteren door de Rijnbrug te verbreden.
 5. In de oude commissie Ruimte hebben diverse partijen verzocht om agendering van de ‘Informatienota Haalbaarheidsstudie Westelijke Ontsluiting Tiel’, omdat eventuele alternatieven ontbreken.

  LLT heeft tijdens de gecombineerde commissievergadering Bestuur d.d. 10 maart jl. aandacht gevraagd voor agendering van deze informatienota. Er worden raakvlakken gezien met het inspiratiedocument Passewaaij 9, 10 en 11, die nu conflicterend lijken te zijn. Er is behoefte aan verduidelijking en dat de koers voor het komend jaar inclusief de participatie duidelijk is. Wat kan de raad bijdragen aan deze participatie?