Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Presidium

dinsdag 27 februari 2024

19:30 - 21:00
Locatie

Van Tuil- en Daalderopzaal

Voorzitter
F. van der Meijden

Agendapunten

 1. 1

  De heer Henning wil graag als voorzitter van de werkgroep Omgevingswet een mededeling doen aan het presidium.

 2. 2

 3. 3
  Ingekomen stukken (geen)
 4. 5

 5. 6
  Terugblik informatieve commissie 31 januari, besluitvoorbereidende commissie 7 februari en raadsvergaderingen van 14 en 15 februari 2024
 6. 7

  De leden van het presidium hebben aangegeven (1) eerst kennis te willen nemen van de antwoorden en (2) dit onderwerp te agenderen in het volgende presidium zodat het vervolgproces kan worden afgestemd. Zodoende staat dit agendapunt nu op de agenda van het presidium.

 7. 8

  Dit onderwerp is geagendeerd op verzoek van mevrouw Derksen.

 8. 9

 9. 10
  Rondvraag en sluiting