Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Presidium

dinsdag 26 maart 2024

19:30 - 21:00
Locatie

Van Tuil- en Daalderopzaal

Voorzitter
F. van der Meijden

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen
 2. 2

 3. 3
  Ingekomen stukken (geen)
 4. 4

  Er kan, gezien het aantal aangeleverde raadsvoorstellen, worden volstaan met één besluitvoorbereidende commissievergadering op woensdag 10 april 2024. Zodoende wordt er vanuit de griffie, in lijn met de bespreking in het presidium om informatieve commissies sterker te redigeren, voorgesteld om een extra informatieve commissie te beleggen op woensdag 17 april a.s.

 5. 6
  Terugblik raadsvergadering d.d. 28 februari 2024, informatieve commissies d.d. 6 en 20 maart 2024 en de besluitvoorbereidende commissie d.d. 13 maart 2024
 6. 7
  Verkiezingsborden- toegevoegd op verzoek van burgemeester Van der Meijden
 7. 8

  De bestuurlijke termijnkalender is ten tijde van publicatie van de agenda nog niet aangeleverd. Zodra de griffie hierover beschikt, zal deze worden geplaatst.

 8. 9
  Sluiting openbare vergadering