Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Presidium

dinsdag 23 januari 2024

19:30 - 21:00
Locatie

Van Tuil- en Daalderopzaal

Voorzitter
T. van Oostrom

Agendapunten

 1. 1

  Mededelingen vanuit de voorzitter: 
  - Afscheid van Frank van der Meijden in Laarbeek op 6 februari a.s.
  - Inwerkprogramma Frank van der Meijden vanuit de gemeenteraad

 2. 2

 3. 3

  Er zijn geen ingekomen stukken.

 4. 4

  De agenda voor de informatieve commissie van 31 januari a.s. was reeds vastgesteld in het presidium van 21 november jl.
  Ambtelijk wordt nu echter verzocht de onderwerpen 'Toelichting beheerplannen en handboek inrichting openbare ruimte (HIOR)' en 'Bijplaatsingen en zwerfafval' te wisselen van datum. De vraag is dus of het presidium hiermee in kan stemmen. Zodoende liggen beide concept-agenda's voor.

 5. 5

  De stukken ten behoeve van de zienswijze regionaal traject implementatie Wgr zijn op 15 december jl. met u gedeeld. Op maandag 15 januari jl. heeft een regionale bijeenkomst plaatsgevonden om met de adviseurs van Proof, de directeuren van de gemeenschappelijke regelingen en uw regionale raadscollega's van gedachten te wisselen over de wijzigingen die per gemeenschappelijke regeling worden voorgesteld. 
  Aan alle gemeenteraden wordt voor 16 februari a.s. een zienswijze gevraagd op de nieuwe GR teksten. De vraag is dan ook om met elkaar van gedachten te wisselen over de wenselijke route van agendering.

 6. 7
  Terugblik raadsvergadering d.d. 20 december 2023
 7. 8

  De werkgeverscommissie heeft, samen met de griffier, een proces voor ogen richting het definitieve griffieplan voor 2024. De leden van het presidium worden hierin meegenomen.

 8. 9

 9. 10
  Rondvraag
 10. 11
  Sluiting