Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Informatieve commissie

woensdag 8 mei 2024

19:30 - 21:21
Locatie

Raadszaal, Ambtmanstraat 13 Tiel

Voorzitter
H. Stultiens
Toelichting

Welkom!
Tijdens de informatie commissie bent u als inwoner, belanghebbende en/of andere betrokkene van harte welkom om met raads- en commissieleden in gesprek te gaan. Dit kan over geagendeerde onderwerpen, maar tijdens informatieve commissies kan ook het woord worden gevoerd over niet-geagendeerde onderwerpen. Dit om de dialoog tussen inwoners en de gemeenteraad zo goed mogelijk te faciliteren. Wel horen wij dit op de griffie graag, zodat we u zo goed mogelijk kunnen begeleiden naar- maar ook tijdens- de vergadering.


De raad van Tiel kent in dit kader twee varianten: meespreken of inspreken.
1. Meespreken
U kunt met raads- en commissieleden in gesprek. Over en weer kan er technische informatie worden uitgewisseld.
Alle betrokkenen worden dus in de gelegenheid gesteld om met elkaar van gedachten te wisselen op technische feiten/inhoud.
2. Inspreken
Ook kunt u gebruik maken van het spreekrecht. Bij het inspreekrecht kunt u de raads- en commissieleden maximaal 5 minuten toespreken. De raads- en commissieleden kunnen u vervolgens technische vragen stellen.


Let op: geen politiek bedrijven!
De informatieve commissie is bedoeld om technische informatie uit te wisselen, tijdens deze vergadering worden er geen politieke standpunten ingenomen.


Aanmelden
Wenst u mee te spreken of gebruik te maken van het inspreekrecht? Dan kunt u zich tot uiterlijk woensdag 8 mei 12:00 uur aanmelden bij de griffie via het mailadres griffie@tiel.nl.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen - 19:30
 2. 2

  De heer De Rooij zal inspreken over: het besluitvormingsproces bij het verzoek om een kleine windmolen te plaatsen.

 3. 3
  Vaststellen agenda d.d. 8 mei 2024 - 19:32
 4. 4

  De kennismaking met de nieuwe directie is gericht op de samenwerking tussen de ODR en de gemeente Tiel.


  Door de ODR zullen de op voorhand aangedragen vragen en onderwerpen in de presentatie meegenomen worden. Daarnaast kunnen de raads- en commissieleden aanvullende vragen stellen aan de heren Groeneveld (directeur Bouw) en Oerlemans (directieadviseur).

 5. 5
  Sluiting van de vergadering - 20:18